Những điều cần biết về thuật ngữ di trú Mỹ năm 2019

Ngày Người bảo lãnh (NBL) nộp bộ Mỹ tại Sở Hoa Kỳ. Trung tâm thị thực quốc gia Hoa Kỳ (NVC) sẽ căn cứ vào ngày này để giải quyết các hồ sơ đang chờ tại đây theo thứ tự ngày ưu tiên trước sẽ được xử lý trước. Ngày ưu tiên được thể hiện trong thông báo I-797


Dành cho những ai đang có hồ sơ bảo lãnh định cư nói chung và hồ sơ bảo lãnh định cư đoàn tụ gia đinh nói riêng. Chắc hẳn, ai cũng đã từng nghe không chỉ một lần: ngày ưu tiên, ngày đáo hạn… các bạn đã hiểu các ngày này đó là những ngày gì và ý nghĩa như thế nào đối với hồ sơ của bạn chưa?

U.S Visa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về để thuận tiện trong việc theo dõi hồ sơ đjnh cư Mỹ.
chuong trinh eb5 5 Thuật ngữ di trú và điều bạn cần biết rõ
Thuật ngữ di trú:

Receipt number: thông báo số biên nhận hồ sơ
Priority date: Ngày ưu tiên
Approved date: Ngày chấp thuận
Cut – off date: Ngày đáo hạn
CSPA : Child status protection act
1. Receipt number
Số hồ sơ thường bắt đầu 3 chữ cái:

EAC: Vermont service center
LIN: Nebraska service center
SRC: Texas service center
WAC: California service center
MSC: Missouri service center
2. Priority date
Ngày Người bảo lãnh (NBL) nộp bộ hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ tại Sở di Trú Hoa Kỳ. Trung tâm thị thực quốc gia Hoa Kỳ (NVC) sẽ căn cứ vào ngày này để giải quyết các hồ sơ đang chờ tại đây theo thứ tự ngày ưu tiên trước sẽ được xử lý trước. Ngày ưu tiên được thể hiện trong thông báo I-797

3. Approved date
Ngày sở di trú chấp thuận đơn xin bảo lãnh

Hồ sơ sẽ được chuyển qua NVC để tiến hành các bước xử lý tiếp theo, đồng thời NBL sẽ nhận được thông báo I-797 về việc hồ sơ được chấp thuận.

4. Cut-off date
Ngày mà lịch xử lý visa bulletin vượt qua ngày ưu tiên. Thông tin này quan trọng cho hồ sơ các diện F xem hồ sơ mình đã sắp có ngày phỏng vấn hay chưa và để tính tuổi CSPA.

Ngày đáo hạn chỉ trong 4 ngày: ngày 1, 8, 15, 22 trong tháng. Dựa theo 4 ngày này, NVC sẽ phân thành 4 nhóm:

Nhóm 1: có ngày ưu tiên từ ngày 1-7

Nhóm 2:có ngày ưu tiên từ ngày 8- 14

Nhóm 3: có ngày ưu tiên từ ngày 15 đến 21

Nhóm 4: có ngày ưu tiên từ 22 đến cuối tháng

Ngày đáo hạn vượt qua ngày ưu tiên thì lúc đó hồ sơ mới được xem là đáo hạn

5. CSPA: có thể tìm đọc bài về về CSPA trên web của U.S visa.
Hy vọng những kiến thức này giúp các bạn một phần nào trong quá trình chuẩn bị và theo dõi hồ sơ.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *