Những cách để biết quá trình kiểm tra hồ sơ định cư diện F

Bạn có thể gọi điện đến đường dây miễn phí của Trung tâm dịch vụ quốc gia USCIS để cập nhập thông tin, nhờ hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến hồ sơ F4. Bạn nên chuẩn bị sẵn Mã số hồ sơ. Ghi chú các thông tin trong lúc thực hiện cuộc gọi:


Thời gian xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình các diện F rất dài, vì vậy các bạn nên kịp thời cập nhập tiến trình xử lý hồ sơ để giảm bớt tâm lý chờ đợi cũng như chủ động đón đầu các thủ tục phải làm tiếp theo. U.S visa chia sẽ cho các bạn cách để tự kiểm tra hồ sơ của mình:

1. Mỗi tháng trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ viết tắt NVC đều cập nhập tình trạng xử lý hồ sơ thông qua bảng visa bulletin, Tham khảo link sau:

10 dieu can dua vao resume Một số cách kiểm tra
2. Gọi điện kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp

Bạn có thể gọi điện đến đường dây miễn phí của Trung tâm dịch vụ quốc gia USCIS để cập nhập thông tin, nhờ hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến hồ sơ F4. Bạn nên chuẩn bị sẵn Mã số hồ sơ. Ghi chú các thông tin trong lúc thực hiện cuộc gọi:

Tên và mã nhân viên hỗ trợ
Ngày giờ tiến hành cuộc gọi
Số tham chiếu do nhân viên cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết
Số điện thoại của Sở Di Trú Mỹ: 1-800-375-5283

3. Kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến

Nếu hồ sơ của bạn đã nhận được thông báo mã số hồ sơ của Sở Di Trú, bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trên website của Sở Di Trú: https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

Tại trang web này bạn có thể đăng ký email và số điện thoại để tự cập nhập hồ sơ trong quá trình xử lý.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *