Dự án định cư trùng tu di tích lịch sử- Khách sạn đôi Marriott courtyard và Fairfield Inn& Suites

MHG là công trình Marriott Courtyard và Fairfield Inn&Suites, có sự góp vốn của 14 nhà đầu tư EB5 cùng với Qũy R&R Capital Funding LLC. Tập đoàn Peachtree Hotel Group quản lý và là tài sản của Castle Properties. Vốn EB-5 chiếm 7 triệu USD trong tổng 35 triệu USD phát triển công trình.


– Marriott Courtyard & FIS
Dự án: Khách Sạn Đôi Marriott Courtyard Và Fairfield Inn& Suites

Vị trí: Columbus, Georgia

Tổng giá trị dự án: 35 triệu USD

Vốn EB-5: 7 triệu USD

Tình trạng: Đã đi vào hoạt động

MHG là công trình khách sạn đôi Marriott Courtyard và Fairfield Inn&Suites, có sự góp vốn của 14 nhà đầu tư EB5 cùng với Qũy R&R Capital Funding LLC. Tập đoàn Peachtree Hotel Group quản lý và là tài sản của Castle Properties. Vốn EB-5 chiếm 7 triệu USD trong tổng 35 triệu USD phát triển công trình.

Khách sạn Courtyard Marriott hoàn thiện và đi vào hoạt động vào năm 2014. Fairfield hoàn thiện và mở cửa vào năm 2012. Cả hai khách sạn đều đang hoạt động với nguồn doanh thu tốt. Tổng lượng lao động tạo ra là 217 lao động được phân bổ cho các nhà đầu tư EB-5, dư chỉ tiêu để các nhà đầu tư chuyển đổi sang thẻ Xanh vĩnh viễn. Tại giai đoạn I-526, tỉ lệ hồ sơ được chấp thuận là 100%. Các nhà đầu tư bắt đầu quy trình nộp đơn I-829 vào tháng 04/ 2014 và chỉ trong đầu năm 2016 đã có hơn 1 nửa số khách hàng nhận được chấp thuận. Kế hoạch hoàn tiền sẽ diễn ra vào năm 2016.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *