Các việc ưu tiên trước khi định cư tại Mỹ cần chú ý

Ðới với diện này thì đương đơn không phải lệ thuộc vào số người giới hạn hàng năm do Sở Di Trú ấn định. Khi hồ sơ của đương đơn đã được chấp thuận thì sẽ Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ(BCIS) cùng Trung tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) tiến hành thủ tục để cấp visa ngay.

Có rất nhiều quý khách thắc mắc tại sao hồ sơ thân nhân bảo lãnh đã mấy năm rồi mà vẫn chưa được phỏng vấn. Hy vọng sau khi đọc xong phần này, quý vị sẽ ít nhiều hiểu được mình thuộc diện nào và khi nào thì tới phiên mình được cấp visa di dân. Ðối với vợ hoặc con còn độc thân dưới 21 tuổi, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ thì được xem là diện trực tiếp (immediate relatives). Ðới với diện này thì đương đơn không phải lệ thuộc vào số người giới hạn hàng năm do Sở Di Trú ấn định. Khi hồ sơ của đương đơn đã được chấp thuận thì sẽ Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ(BCIS) cùng Trung tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) tiến hành thủ tục để cấp visa ngay. Riêng một số diện khác thì phải chờ đến lượt hồ sơ của mình được cấp visa. Có 4 diện ưu tiên như sau:
ket hon gia dinh cu my Những ưu tiên khi cần chú ý
Ưu tiên 1: Dành cho con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi.
Ưu tiên 2 gồm có A và B:

2A: Dành cho vợ và con còn độc thân dưới 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Alien).
2B: Dành cho con còn độc thân trên 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Alien).

Ưu tiên 3: Dành cho con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ
Ưu tiên 4: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ. Dưới đây là bản thông tin về tình trạng giải quyết visa của từng diện mà chúng tôi sẽ cập nhật hàng tháng cho quý khách theo dõi.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *