Các điều nên biết về định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình năm 2019

Quy trình nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được bắt đầu bằng việc nộp đơn mẫu I-130, Bảo lãnh thân nhân, cho cơ quan quản lý Quốc Tịch Hoa Kỳ & Cơ quan di trú. Đơn mẫu I-130 được nộp bởi công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, “người nộp đơn” thay mặt cho “người thụ hưởng” nước ngoài.